Потврда за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба на инфраструктурни водови, со намена Е1 – КО Дреново, Општина Кавадарци

13.02.2024
Потврда за одобрување на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба на инфраструктурни водови, односно делови и позиции од сите видови инфраструктури вон населените места и вон опфат на урбанистички планови со намена Е1 - Сообраќајни линиски и други инфраструктури - КО Дреново, Општина Кавадарци

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани

13.02.2024
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е-1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) Љубаш 5 на КП 4105/2 и КП 4105/3 КО Кавадарци вгр, Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК за избор на лиценциран оператор за организирање на одделно собирање на отпад од пакување на територијата на Општина Кавадарци

12.02.2024
ЈАВЕН ПОВИК за избор на лиценциран оператор за организирање на одделно собирање на отпад од пакување на територијата на Општина Кавадарци

Одржан тренинг на тема - Дефинирање на индикатори за мониторинг на квалитетот на воздухот

06.02.2024
Во рамки на проектот „Справување со загадувањето на воздухот“ кој го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), денес во просториите на Општина Кавадарци се одржа тренинг на тема Дефинирање на индикатори за мониторинг на квалитетот на воздухот.

Прва официјална посета на амбасадорот на Австрија

08.02.2024
Прва официјална посета на амбасадорот на Австрија, Мартин Палмер во Општина Кавадарци. На средбата се разговараше за можностите за соработка пред се во областа на стопанството со посебен фокус на винарството.