Јавен конкурс за изработка на идеен проект, за подигање на спомен обележје три(3) фонтани на Кружен тек – Сашко Гешовски

12.10.2023
Согласно одредбите од Законот за меморијалните споменици и спомен – обележјата (Сл. весникна РМ бр.66/04, 89/08 и 152/15),согласно Програмата за изменување и дополнување на Програмата  за одбележување на значајнинастани и истакнатиличностисоспомен-обележјавоОпштинаКавадарци бр. 08-1313/19 од 28.02.2023 година и Одлуката за подигање наспомено бележјена  – подигање на три (3) фонтани на Кружен тек – Сашко Гешовски